3:19 pm - Thursday February 24, 3448

Au început înscrierile la cele 18 facultăţi din Braşov: La un loc bugetat, unul cu plată

152 Viewed Stiri Brasov 0 respond
Au început înscrierile la cele 18 facultăţi din Braşov: La un loc bugetat, unul cu plată

Universitatea „Transilvania” Braşov şi-a deschis de ieri porţile pentru absolvenţii care vor să urmeze cursurile unei facultăţi din cadrul instituţiei de învăţământ superior din Braşov. Înscrierile se vor face zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 15.00, iar sâmbătă şi duminică, între orele 9.00 şi 13.00. Universitatea braşoveană le oferă o şansă în plus şi elevilor care au luat Bacalaureatul, dar au domiciliul în alte localităţi. Aceştia pot să se preînscrie online, completând formularul publicat pe site-ul universităţii, la adresa www.unitbv.ro. Peste 6.000 de locuri sunt disponibile la Universitatea Transilvania în acest an, dintre care 2.777 sunt bugetate.

Opţiuni diferite în ce priveşte metodele de alegere a studenţilor
Înscrierile la cele 18 facultăţi se vor face în perioada 13-19 iulie iar cele 6.020 de locuri sunt atât pentru ciclul de studii de licenţă, cât şi pentru masterat. Zece dintre facultăţi, printre care şi cele de Drept şi Litere, vor organiza admiterea exclusiv pe baza mediei de la Bacalaureat. Alte şase facultăţi vor lua în calcul pentru admitere atât media de la Bac, cât şi nota la o disciplină aleasă de instituţie, conform profilului şi specializării.  Două dintre facultăţi nu vor ţine seama de evoluţia de până acum a candidaţilor. Facultatea de Medicină, cea mai căutată anul trecut de la Universitatea „Transilvania”, şi Facultatea de Muzică sunt singurele care nu vor lua în calcul media la Bacalaureat, optând pentru organizarea unui concurs de admitere.

Locuri pentru toată lumea
Cele mai multe dintre facultăţi au aproximativ acelaşi număr de locuri ca şi anul trecut. Un salt spectaculos în această privinţă se înregistrează la Facultatea Design de Produs şi Mediu, care are anul acesta 460 de locuri (dintre care 293 la buget), faţă de numai 50 de locuri anul trecut. Aşa cum ne-am obişnuit, cele mai multe locuri sunt şi anul acesta la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor – 610 locuri, din care 225 bugetate. Conducerea Universităţii nu a uitat de Învăţământul la Distanţă (IDD), la care există 960 de locuri la 6 facultăţi – Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Matematică şi Informatică, Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Litere. Pentru masterat, sunt disponibile 3.245 locuri la toate cele 18 facultăţi, dintre care 1.250 locuri bugetate, în timp ce pentru învăţământul cu frecvenţă redusă sînt disponibile 225 locuri la trei facultăţi – Inginerie Mecanică, Muzică şi Litere.

100 de lei taxa de înscriere, cu o singură excepţie
Taxele de înscriere sunt de 100 de lei, cu excepţia Facultăţii de Medicină, unde taxa este de 150 de lei la licenţă şi 200 de lei la doctorat. Taxele de şcolarizare sunt cuprinse între 2.500 şi 3.000 de lei pe an, cu excepţia Facultăţilor de Muzică şi Medicină, unde acestea ajung la 5.500 de lei anual.

Condiţii de admitere  
Facultatea de Inginerie Mecanică (400 locuri, din care 290 fătă taxă): 60% media la examenul de bacalaureat, 40% nota la disciplina Matematică sau Fizică din cadrul examenului de bacalaureat, la alegere. La medii egale, departajarea se face în funcţie de nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina aleasă dintre: Matematică, Fizică.
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial (440 locuri, din care 240 fără taxă): concurs pe bază de dosar, 100% media la examenul de bacalaureat. La medii egale, departajarea se face după nota obţinută la Matematică, la examenul de bacalaureat.
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (255 locuri, din care 135 fără taxă): 100% media de la examenul de bacalaureat. La medii egale, departajarea se face după nota de la una din probele de bacalaureat, în ordinea: Matematică, Fizică, Economie, Chimie.
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (465 locuri, din care 315 fără taxă ): 40% media examenului de bacalaureat; 60% nota la bacalaureat la disciplina Matematică.
Silvicultură şi Exploatări Forestiere (370 locuri, din care 208 fără taxă): concurs pe bază de dosar, 100% media de la bacalaureat.
Ingineria Lemnului (155 locuri, din care 90 fără taxă): concurs pe bază de dosar după media obţinută la bacalaureat.
Construcţii (190 locuri din care 108 fără taxă): 50% media generală obţinută la examenul de bacalaureat şi 50% nota obţinută la bacalaureat la proba obligatorie a profilului (Ec).
Alimentaţie şi Turism (305 locuri din care 135 fără taxă): 100% media de la examenul de bacalaureat.
Design de Produs şi Mediu (460 locuri, din care 293 fără taxă): 100% media la examenul de bacalaureat.
Matematică şi Informatică (275 locuri, din care 124 fără taxă): 50% media de la examenul de bacalaureat, 50% nota de la examenul de bacalaureat la Matematică sau Informatică, la alegerea candidaţilor.
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor (610 locuri, din care 225 fără taxă): concurs de dosare, media de admitere fiind formată din media examenului de bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează: 1) coeficient = 1, pentru profilul Real (filieră teoretică) şi pentru profilul Servicii (specializările economice din cadrul filierei Tehnologice), 2) coeficient = 0,9 pentru celelalte filiere/profiluri.
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (330 locuri, din care 76 fără taxă): 100% media examenului de bacalaureat (departajarea pe baza notei la limba română din examenul de bacalaureat).
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane (200 locuri, din care 81 fără taxă): probă practică 80%, media de la bacalaureat 20%. Vizita medicală este probă eliminatorie.
Muzică (55 locuri, din care 33 fără taxă): probă orală sau practică eliminatorie (60%), probă practică de istoria muzicii, tehnică instrumentală sau de interpretare artistică (40%).
Medicină (310 locuri, din care 140 fără taxă): test grilă care va cuprinde întrebări din disciplinele: Biologie (clasa a XI-a) şi Chimie Organică (clasa a X-a şi clasa a XI-a).
Litere (540 locuri, din care 148 fără taxă): 100% media examenului de bacalaureat. Condiţie eliminatorie la înscriere este dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competenţă lingvistică).
Drept (300 locuri, din care 45 fără taxă): 100% media la examenul de bacalaureat.
Sociologie şi Comunicare (360 locuri, din care 73 fără taxă): 60% nota probei scrise la limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, 40% nota probei scrise la una dintre disciplinele (la alegerea candidaţilor): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Logică şi argumentare, Geografie, Biologie, din cadrul examenului de bacalaureat.
 

sursa: bzb.ro

Don't miss the stories followStiri din Brasov de ultima ora and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in

Urări de bine din partea americanilor pentru tinerii loviți de un soldat beat pe drumul de Poiană

Concert de orgă cu accente italieneşti la Biserica Neagră

Related posts
Comments are closed